Profil Działalności

  • Projektowanie konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu przestrzennych modeli w programach MES
    (Graitec Advance Design )
  • Weryfikacja projektów konstrukcyjnych
  • Doradztwo techniczne
  • Opinie techniczne
  • Optymalizacja konstrukcji pod względem kosztów